Alle indieningsdossiers van geneesmiddelenonderzoek in Europa moeten online worden ingediend via de EU-portal. In dit hoofdstuk gaan we in op wat je kan verwachten van deze portal en hoe je moet indienen.