Disclaimer

De DCRF besteedt de grootst mogelijke zorg aan de samenstelling en inhoud van de website van de DCRF Academie, de beschikbare trainingen en de nieuwsvoorziening. Het kan echter voorvallen dat de gepubliceerde informatie onvolledig of onjuist is. Aan de inhoud van de website van de DCRF Academie kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. De DCRF aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit de inhoud van de website, trainingen en/of nieuwsvoorziening of uit de tijdelijke onmogelijkheid om de website, trainingen en/of de nieuwsvoorziening te kunnen raadplegen.

Externe websites waarnaar de website van de DCRF Academie doorlinkt worden door de DCRF regelmatig gecontroleerd op de betrouwbaarheid van informatie. Toch kan de DCRF voor de inhoud van de pagina’s van derden nooit verantwoordelijk worden gehouden. DCRF is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die andere websites, voor de privacybescherming op die websites of voor de diensten die eventueel via die websites worden aangeboden.

De inhoud van de website van de DCRF Academie, de beschikbare trainingen en de nieuwsvoorziening, is auteursrechtelijk beschermd. Niets uit de inhoud, ook niet het logo van de DCRF Academie, mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming worden gebruikt in welke vorm en/of op welke wijze dan ook. Toestemming kan worden gevraagd aan het DCRF-secretariaat. Het is wel toegestaan om de informatie op de website van de DCRF  Academie te raadplegen, voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, mits daarbij wordt verwezen naar de DCRF Academie als bron.

Degene die van de website van de DCRF Academie een document downloadt of anderszins informatie haalt en aan derden ter beschikking stelt, is verplicht iedere (latere) gebruiker van het document en/of de informatie op de hoogte te stellen van de inhoud van de onderhavige disclaimer.

Blijf op de hoogte