Training Lokale Geschiktheid Onderzoeksinstelling
Maak kennis met de procedure lokale haalbaarheid
en de verklaring geschiktheid onderzoeksinstelling (VGO)

Over de Lokale Geschiktheid
Onderzoeksinstelling e-learning

1,5 uur

 1 Module

Online certificaat

Kennis toets

 Beschikbaar via desktop, mobiel of tablet

Accreditatie GAIA, NVHVV, NVFZ/KABIZ, NVZA, KNMP-OA, NAPA, VSR en V&VN + RZ

50 € excl. BTW

De procedure voor het indienen van een lokale uitvoerbaarheidsverklaring voor WMO-plichtig onderzoek, de zogenaamde procedure Lokale Haalbaarheid, verandert in 2021. In de nieuwe werkwijze is de Onderzoeksverklaring vervangen door de Verklaring Geschiktheid Onderzoeksinstelling (VGO).

De periode 1 december 2020 – eind 2021 is een overgangsperiode waarin opdrachtgevers kunnen kiezen of ze voor de toetsing van de geschiktheid van de deelnemende onderzoeksinstellingen gebruik maken van de Onderzoeksverklaring of de VGO. Het gebruik van de VGO wordt verplicht vanaf eind 2021.

Leer nu over de nieuwe procedure en de VGO en ben voorbereid op deze verandering!

Leer het gebruik van de VGO via een casus

In deze training worden alle stappen van de nieuwe procedure Lokale Haalbaarheid uitgelegd aan de hand van een herkenbare casus.

Deze online training is ontwikkeld in nauwe samenwerking met de DCRF Werkgroep Lokale Uitvoerbaarheid, met bijdragen van experts vanuit STZ ziekenhuizen, UMC’s, algemene ziekenhuizen, farmaceutische bedrijven, CRO’s en Platform Onderzoekersnetwerken.

Geef je geloofwaardigheid een boost

Na succesvolle afronding van deze e-learning ontvang je een DCRF-certificaat, waaruit blijkt dat je bent getraind en beschikt over actuele kennis over het gebruik van de Verklaring Geschiktheid Onderzoeksinstelling (VGO) en de procedure Lokale Haarbaarheid.

Voor wie is deze e-learning bedoeld?

De training is geschikt voor (hoofd)onderzoekers, onderzoeksverpleegkundigen, onderzoekscoördinatoren en andere medewerkers op onderzoekslocaties. Ook is de training geschikt voor medewerkers van farmaceutische bedrijven en CRO’s die betrokken zijn bij de (voorbereiding van) indiening van het onderzoeksdossier.

Wat ga je leren?

Met het volgen van de e-learning:

  De lokale haalbaarheidsprocedure in beeld

  Voor welke typen onderzoek is de VGO van toepassing

  De 4 stappen van de procedure Lokale Haalbaarheid

  Deel A en deel B van de VGO

  Verhouding VGO tot andere documenten

  De tijdslijnen van de procedure Lokale Haalbaarheid

  Test je kennis

  Deze e-learning wordt afgesloten met een kennistoets die onderdeel is van de online leeromgeving.

  Deelnemers die deze cursus voltooien, ontvangen aan het einde van de cursus een certificaat. 

  Alle Trainingen

  Blijf op de hoogte