Al vanaf de oprichting in 2007 stelt de DCRF de gezondheid van mensen voorop en zet de stichting zich in om de kwaliteit van medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen in Nederland te verbeteren. Een van de speerpunten daarbij is het bevorderen van deskundigheid op het gebied van klinisch onderzoek. De DCRF streeft naar professionals die weten wat ze doen. Deze professionals hebben kennis nodig van zowel het proces van onderzoek doen, als van de geldende wet- en regelgeving. Dit is in het belang van de opdrachtgever en de onderzoeker, maar vooral ook in het belang van de patiënt voor wie de onderzoeksresultaten bedoeld zijn.

Online leeromgeving

Onder het motto ‘Goed onderzoek doen, kun je leren’ heeft de DCRF daarom in 2019 de DCRF Academie ontwikkeld.

De DCRF Academie biedt een moderne, efficiënte leeromgeving voor iedereen die betrokken is bij medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (klinisch onderzoek). Met gebruiksvriendelijke e-learning technieken, de betrokkenheid van haar uitgebreide netwerk en een geëngageerde gemeenschap van gebruikers, heeft de DCRF met de DCRF Academie de ambitie om training te innoveren en professionals praktische oplossingen aan te reiken.

De eerste training die we aanbieden is de e-learning over de ECTR.

ECTR e-learning

ECTR staat voor European Clinical Trial Regulation: de EU verordening voor ‘klinische proeven met geneesmiddelen voor menselijk gebruik’. De verordening is Europese wetgeving die het klinisch geneesmiddelenonderzoek in de Europese Unie (EU) regelt. Iedereen die op een efficiënte en overzichtelijke manier kennis wil nemen van de details van deze nieuwe wetgeving, kan deze training online doen. Cursisten kunnen dus de training volgen waar en wanneer het hen het beste uitkomt.

De ECTR-training is bedoeld voor alle mensen die zich bezighouden met de opzet, beoordeling en/ of uitvoering van klinisch onderzoek met geneesmiddelen, zoals onderzoekers, METC-leden, trial-coördinatoren, researchverpleegkundigen, en CRA’s. De e-learning is gemaakt door GCP Central, dat na een zorgvuldig proces uit een aantal trainingsbureaus is geselecteerd.

Om de inhoud van de ECTR-training zoveel mogelijk op de doelgroep en hun dagelijkse praktijk af te kunnen stemmen, hebben de DCRF en GCP Central tijdens het ontwikkelproces bijeenkomsten georganiseerd met vertegenwoordigers van de DCRF samenwerkingspartners. Ook in de laatste productiefase hebben deze vertegenwoordigers de cursus beoordeeld.

De ECTR e-learning is opgebouwd uit modules. Zo kunnen cursisten een ECTR-training kiezen die past bij hun specifieke rol binnen klinisch onderzoek. De e-learning bestaat uit de volgende onderdelen:

  • De basis
  • Voorbereiding en indiening
  • Beoordelen
  • Tijdens en na de studie,

Voor professionals die volledig op de hoogte willen zijn van de ECTR, is er de mogelijkheid om alle modules te volgen met de ‘ECTR Expert’ training.

Deelnemers die de training met succes voltooien, ontvangen na afloop een certificaat. De training is ook geaccrediteerd.

De DCRF werkt er op dit moment hard aan om in de toekomst ook andere trainingen aan te kunnen bieden. Als je suggesties hebt voor onderwerpen, kun je dat aangeven bij onze klantenservice.