Het indieningsdossier bestaat in de ECTR uit 2 delen. Welke documenten maken deel uit van welk deel van het indieningsdossier? En welke eisen stelt de ECTR aan deze documenten?